Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyhet

Filmad Spegeln – Kairos

Under Spegelns spelperiod gjordes en grundlig dokumentation av föreställningen och detta material håller som bäst på att sammanställas till en helhet. Då verkets utformning, på många sätt, skiljer sig ifrån ett traditionellt dansverk ställdes höga krav på Eva Ingemarsson, Niklas Rydén och de andra inblandade när materialet skulle filmas. Hur återskapas upplevelsen ifrån scenrummet på bästa sätt för dem som av olika anledningar inte kunde besöka Atalante under spelperioden? Två tredjedelar av materialet finns nu att ta del av här på hemsida eller på Vimeo. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras vid ett senare tillfället.

During The Mirror-Kairos playing period a thorough documentation was made. This material is now beeing edited. You can now watch two thirds of the material here on this page or on Vimeo. The final result will be presented later.

Nu packar vi ihop

Tack alla ni som besökt Atalante och Spegeln-Kairos under de senaste fem veckorna! Det har varit en fantastisk period där 11 av 14 föreställningar har sålt ut. I vår gästbok finns nu många fina publikreflektioner nedtecknade och samtalen efter föreställningarna har gett givande tankar och perspektiv kring de teman föreställningen diskuterat. För er som inte hann se Spegeln eller lyckades få plats så återkommer den under våren 2014. Välkomna då!A big, thank you, to all that came and watched The Mirror-Kairos during the five weeks long playing period! It´s been a fantastic time, and 11 out of 14 performances where sold-out. Our guest book is now filled with audience reflections and each performande led to great conversations and thoughts concerning the thems of The Mirror-Kairos. For you that didn´t get the chance to see the performance, you will get a new chance 28-31 of may, 2014.

Welcome!

Fina ord om Spegeln-Kairos i Göteborgs-Posten.

Första spelveckan har snart nått sitt slut och vi har spelat för fulla hus. Här kan ni läsa Lis Hellström Sveningsons fina recension av Spegeln-Kairos. Har ni inte möjlighet att besöka Atalante och se Spegeln kan du åtminstone ta del av programmet här och läsa de medverkandes fina reflektioner över speglingar och identiteter.

Två dagar till premiär av Spegeln-Kairos

Arbetet har varit otroligt intensivt på Atalante i Göteborg de senaste veckorna och nu står premiären av Eva Ingemarssons Spegeln-Kairos för dörren. Premiären är sedan länge utsåld, men då spelperioden sträcker sig till och med den 17 oktober hoppas vi att alla som vill skall få chansen att se detta unika verk.

Hjärtligt välkomna!

Spegeln-Kairos.trailer2 from Atalante on Vimeo.

With only two days left until the premiere of Eva Ingemarssons latest piece, The Mirror-Kairos, a very intense time at Atalante in Gothenburg has soon reached it´s end. The premiere has been sold out for a long time, but since The Mirror-Kairos will be shown until the 17th of October, we hope all you who whats to see it will get the chance.

A very warm welcome!

Spegeln-Kairos.trailer2 from Atalante on Vimeo.

Eva Ingemarsson har nu inlett arbetet med sin nya föreställning Spegeln.

Eva Ingemarsson har nu inlett arbetet med sin nya föreställning Spegeln.

Spegeln är den första delen i en trilogi med produktionsperiod 2013-2017. Spegeln kommer att utgå ifrån människans spegelbild, hennes inre och yttre reflektioner och de förvrängningar som återkastas genom spegeln. Föreställningen kommer bland annat att fokusera på olika identiteter utifrån kön och kropp. Arbetet är inspirerat av Tarkovskijs film Spegeln, av Judith Buttlers reflektioner kring identitet, kön och vår sårbarhet att “vara kropp”. Men även av Jacques Lacans teorier om Spegelstadiet, hur människan kan tänka om sig själv, kan uppfatta sin egen kropp i förhållande till sitt eget jag och hur denna uppfattning påverkar och formar den mentala bilden.

Det sceniska rummet består av faktiska speglar, projektioner, svävande objekt med olika genomsläpplighet och former. Med hjälp av olika ytor blottläggs en inre värld av olika gestalter. Åskådaren förflyttar sig mellan olika rum, iakttar och blir medskapare till reflektioner och möten som sker mellan dansarna och deras gestalter.

Föreställningen Spegeln söker svar på flera frågor:

Vad händer i mötet mellan våra yttre och inre världar?

Hur påverkas vi av speglingen av oss själva?

Hur upplever man kroppen som sedd utifrån?

Hur upplever vi vår sårbarhet i att ”vara kropp”?

Hur skapas och omskapas identitet genom kön?

Premiär september 2013

Eva Ingemarsson är tillbaka från Mexiko

Den 16 oktober åkte Eva Ingemarsson och dansaren/koreografen Anna Westberg till Querétaro i Mexiko. De var inbjudna av koreografen Alejandro Chaves för att framträda på Museo de la Ciudad, Eva med sin föreställning Depurazione och Anna med Market som koreograferats av Deborah Hay. Föreställningarna fick ett mycket gott mottagande och sågs av 60 personer den första kvällen respektive 100 personer den andra kvällen på museets scen.

The 16th of October Eva Ingemarsson and the dancer/choreographer Anna Westberg traveled to Querétaro in Mexiko. They had been invited by the choreographer Alejandro Chaves to perform at the Museo de la Ciudad. Eva performed her choreography Depurazione and Anna performed Market, choreographed by Deborah Hay. Their performances got a great response and had an audience of 60 people the first day and 100 people the second day at the museums stage.

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidstipendium

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidsstipendium. Stipendiet sträcker sig över 10 år och är inte bara ett ekonomiskt stöd och en uppmuntran till ett fortsatt konstnärligt arbete, utan även ett tydligt erkännande av Eva Ingemarssons konstnärskap.Eva Ingemarsson has been granted the Swedish Arts and Grants Committees long term scholarship. The scholarship streches over a ten year period and is not just an financial support and encouragement for further work, but also an acknowledgement of Eva Ingemarssons artistry.

 

 

Nu finns programmet för ICE HOT 2012 tillgängligt.

Mellan 12-15 december går ICE HOT 2012 av stapeln i Helsingfors. Eva Ingemarsson Dansproduktion reser dit med föreställningen Systrar-Tesoro III. Nu finns programmet med presentation av de olika deltagarna tillgängligt på ICE HOTs hemsida.

Läs programmet här

Between the 12th and 15th of december ICE HOT 2012 takes place in Helsinki. Eva Ingemarsson Dance Production will travel to Finland with the performance Sisters-Tesoro III. The program with a presentation of all the artists is now avaliable at ICE HOTs homepage.

See the programme here.

Eva Ingemarsson och Anna Westberg reser till Querétaro, Mexico

7 aug 2012 – I oktober reser Eva Ingemarsson och Anna Westberg till Querétaro i Mexiko där de skall arbeta med koreografen Alejandro Chaves kompani, Ciudad Interior. Under en vecka skall de tre koreograferna dela erfarenheter och rörelsematerial i form av workshop, samtal och filmvisning. Eva kommer även spela sin föreställning Depurazione på Museo de la Ciudad i Querétaro. Under vistelsen kommer också scener/platser besökas för att undersöka möjligheterna att ta föreställningen Systrar-Tesoro III på turné till Mexiko. Det planeras också för att Company Ciudad Interior skall komma till Sverige och gästspela. resan till Mexiko har gjorts möjlig genom ett resestipendium ifrån Västra Götalandsregionen kultur.7 August 2012 – In October Eva Ingemarsson and Anna Westberg will travel to Querétaro, Mexico to meet and work with the choreographer Alejandro Chaves company, Ciudad Interor. During one week the three choreographers will share experiences through workshops, talks and screenings. Eva will also perfrom Depurazione at Museo de la Ciudad in Querétaro. During her stay, Eva will look into the possibility to travel to Mexico with Systrar-Tesoro III. Their are also plans to invite Company Ciudad Interior to Sweden for a guest performance. The trip to Mexico has been made possible through a travel grant form the Region of Västra Götaland.

 

Systrar-Tesoro III spelas på ICE HOT Helsingfors, 2012

7 juni 2012 – Systrar – Tesoro III, den sista delen i Eva Ingemarssons danstrilogi Tesoro har bjuditis in till ICE HOT i Helsingfors, 12-15 december 2012. Systrar-Tesoro III mottog lovord ifrån pressen efter sin premiär på Atalante i  Göteborg  den 14 september 2011. Lis Hellström Sveningson skrev bland annat,”Koreografin är starkt gestisk, Eva Ingemarsson filtrerar gester ur hela kroppens förråd och slipar dem till betydelsebärande rörelser. En blick eller lyft hand förändrar allt.”.

Läs mer om Systrar – Tesoro III

Läs mer om ICE HOT – Helsingfors7 june 2012 – Sisters – Tesoro III, the final part of Eva Ingemarssons dance trilogy has been invited to ICE HOT in Helsinki, 12-15 december 2012. Sisters – Tesoro III recived praise from the press when it premiered on the 14 september, 2011.

Further reading about Sisters – Tesoro III

Information about ICE HOT – Helsinki

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg