Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyhet

EIDAP filmtrailers 1999-2015

Eva Ingemarsson is a central part of the swedish dance scene. 1998 she started Eva Ingemarsson Dance Production. Here she works with different combinations of artists, dancers, composers and visual artists. As a way to explore and deepen scenic expressions and perspectives Eva has worked with photo and film projections in her dance performances for many years. Dance, filmed interviews, still photo projections, video, and microphones to enhance the dancers voices is integrated to a whole. Her interest for the human being and the lust to change and deepen the scenic expression is the driving force behind her work.

Zerkalo – Performed at Atalante 8th to 25th September 2015.

Zerkalo – First Night September 8th, 2015. Performed at Atalante 8th to 25th September.

The room is filled with uniform metallic objects and there is a rain of shiny pipes. Five large mirrors and fifty aluminium pipes fill the room in the performance of Zerkalo. Physical movement and patterns of movement encounter worlds of sound, illusions of light and metallic sculptures. Starting in the acclaimed performance of The Mirror – Kairos in 2013, some of the issues such as exploration of identity, reflections and vulnerability are further developed in Zerkalo. Now from a different perspective with its inspiration in sources like Tarkovsky’s film Stalker and Tove Jansson’s Moomin books. Magic, mystery and nature poetry are some words of inspiration along the way.

The local paper GP on The Mirror –- Kairos, 2013:

In The Mirror – Kairos, Eva Ingemarsson creates a magic state of reflection (…). The body of the dancer meeting its own movements in the mirror creates new, breathtaking dimensions of dance… A magically welded piece of art for the stage…

Idea and choreography: Eva Ingemarsson. Dancers: Anna Bergstrom, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell and Gilda Stillbeck. Composition/piano: Niklas Ryden. Music/sculpture: Dan Tommy Hilden. Light: Viktor Wendin, Costumes: Helena Ekenger, Sound: Pär Bengtsson. Production: Tomas Persson Carlberg and Cecilia Suhaid Gustavsson. Layout: Petra Landstrom.

Zerkalo will be performed at Atalante 8th to 25th September, 2015.

www.atalante.org

www.evaingemarsson.se

Zerkalo – First Night September 8th, 2015

Zerkalo – First Night September 8th, 2015. Performed at Atalante 8th to 25th September.

The room is filled with uniform metallic objects and there is a rain of shiny pipes. Five large mirrors and fifty aluminium pipes fill the room in the performance of Zerkalo. Physical movement and patterns of movement encounter worlds of sound, illusions of light and metallic sculptures. Starting in the acclaimed performance of The Mirror – Kairos in 2013, some of the issues such as exploration of identity, reflections and vulnerability are further developed in Zerkalo. Now from a different perspective with its inspiration in sources like Tarkovsky’s film Stalker and Tove Jansson’s Moomin books. Magic, mystery and nature poetry are some words of inspiration along the way.

The local paper GP on The Mirror –- Kairos, 2013:

In The Mirror – Kairos, Eva Ingemarsson creates a magic state of reflection (…). The body of the dancer meeting its own movements in the mirror creates new, breathtaking dimensions of dance… A magically welded piece of art for the stage…

Idea and choreography: Eva Ingemarsson. Dancers: Anna Bergstrom, Janni Groenwold Tschanz, Maria Lindell and Gilda Stillbeck. Composition/piano: Niklas Ryden. Music/sculpture: Dan Tommy Hilden. Light: Viktor Wendin, Costumes: Helena Ekenger, Sound: Pär Bengtsson. Production: Tomas Persson Carlberg and Cecilia Suhaid Gustavsson. Layout: Petra Landstrom.

Zerkalo will be performed at Atalante 8th to 25th September, 2015.

www.atalante.org

www.evaingemarsson.se

Eva Stipendium

Stipendium Göteborgs Stad 2015
Motivation

Eva Ingemarsson har en obestridbar plats inom svensk danshistoria. Det skulle kunna räcka med att säga att hon är en av pionjärerna inom svensk danskonst och en av grundarna av Göteborgs nutida dansliv. Hon har som konstnärlig ledare för scenen Atalante, sett till att danskonsten fått både fäste och ett hem i Göteborg. Med ett oavbrutet konstnärsskap sedan 70-talet, fortsätter Eva Ingemarssons verk att samtala med sin tid. Med avstamp i det dokumentära, arbetar hon med lika stor varsamhet i berättelsen som med skärpa i formspråket. Nyfiket, enträget speglar hon nya lager av våra inre och synar den eviga berättelsen om oss själva.

Zerkalo – work in progress

Rehearsal and open work for curious audience, january 2015.

Kortfilm scen Zerkalo

Zerkalo
Five dancers, 12 large mirrors and 60 aluminum pipe.
The physical movement and the movement compositions meets a world of sounds, light illusions, a sculpture of pipes. The room fills with sixty uniform metallic objects and the emergence of a rain of shiny pipes where the dancers evoke own mirror images and sounding patterns.

Dancers: Anna Bergström, Juli Apponen, Gilda Stillbäck, Maria Lindell, Janni Groenwold Tschanz,

webbP1010180

IMG_8386-webb

IMG_8362-webb

Zerkalo_8365webb

JanniP1010145webb

P1010183.webb

Zerkalo_8346Webb

P1010142-webb
Kortfilm scen Zerkalo
https://vimeo.com/121314151

Videoinstallation Spegeln-Kairos

Videoinstallationen av Spegeln-Kairos, oktober 2014, är en rumslig triptyk som i en triangulär form visar tre simultana filmer som alla är femton minuter långa.
Vid sidan finns ett mindre rum där man kan lyssna till femton minuters personliga berättelser och ta del av omfattande bakgrundsmaterial och fotografier.
Installationen visas i ett svart rum med diskret ljussättning och har ett eget ljudlandskap som hör till filmerna.

Filmerna visar de tre aktioner som var med i föreställningen Spegeln-Kairos. I närgången och visuellt gestaltning får man följa deras solon som reflekterar temat spegel, kön och identitet. Åskådaren sitter inne i triangeln och kan välja fokus själv. Ljudet är en värld med droppande, skirt glas, återhållen röst och spröda pianoklanger.

Berättelserna är aktörernas egna, starkt personliga och handlar om hur man hittat sin identitet, om könstillhörighet och om olika sår som präglat tillvaron.

Work in progress första arbetet med Zerkalo. September 2014

Nu är första undersökande arbetet igång inför den nya föreställning Zerkalo (Spegeln II) med premiär hösten 2015.
Eva Ingemarsson arbetar under två veckor med dansarna Gilda Stillbäck, Janni Groenwold Tschanz, Anna Bergström, Maria Lindell och Juli Apponen. Denna period avslutas med två öppna visningar på scenen Atalante lördag 6 sept och söndag 7 sept.

Utgångspunkterna är några av de grundidéer som fanns med i den uppmärksammade föreställningen Spegeln – Kairos från 2013, men som nu angrips från ett annat perspektiv, med fokus på två nivåer. Den ena handlar om den fysiska rörelsen, vad den kan uttrycka. Den andra handlar om rummet och vad som kan hända när det fylls av sextio likformiga objekt av metall. Här växer det fram ett regn av glänsande rörpipor i vilket dansarna möter sina egna och varandras spegelbilder, allt i ett grundligt prövande av det scenografiska rummet och den koreografiska rörelsen.

Konstnären Dan Tommi Hildén är med från början och lägger grunden till det scenografiska rummet.

Foto Beata Rydén

Zerkalo

alla(liten)

gildahuvud(liten)

musik(liten)

Spegeln-Kairos andra spelperiod avslutad

Omtumlade och fyllda av publikrespons efter fyra fantastiska föreställningar. Halva spegelscenografin packas ner och halva får vara kvar för att kunna sätta igång igen med nytt arbete i augusti. Det blir research inför Spegelns uppföljare del två i en serie av tre.

Spegeln – Kairos nypremiär på Atalante 28-31 maj 2014

Efter mångas förfrågan och i samband med West Pride festivalen 2014 sätter vi nu upp Spegeln–Kairos igen.
Spegeln–Kairos hade premiär på Atalante hösten 2013 och spelades under 5 veckor. Scenografin och scenens utformning gör det möjligt för max 24 åskådare åt gången att möta de tre aktörerna riktigt nära.

Deras nakna berättelser återger sköra och smärtsamma bilder av livet… Dansarkroppens möte med sina egna rörelser i spegelform skapar nya, hisnande dimensioner av dans… Ett magiskt sammansvetsat scenkonstverk…
GP, 20/9 2013

Det sceniska rummet består av speglar som fyller golvet och speglar som krossats under fötterna. Med hjälp av speglar och projektioner blottläggs en inre värld av olika gestalter. Spegeln utgår ifrån människans spegelbild, hennes inre och yttre reflektioner och de förvrängningar som återkastas genom spegeln. Fokus är riktat mot identiteter. Identiteter utifrån kropp och kön. De återfinns hos inspiratörerna Andrej Tarkovskij, Judith Butler och Jacques Lacan. De återfinns i hur vi uppfattar vår egen kropp i förhållande till vårt eget jag, hur vi skapar den mentala bilden av oss själva.

Idé o koreografi Eva Ingemarsson. Dansare Juli Apponen o Anna Bergström. Sång Tobias Rudåker. Musik Dan Tommi Hildén o NiklasRydén. Scenografi DT Hildén o Monique Wernhamn. Kostym Helena Ekenger. Ljus Viktor Wendin. Ljud Pär Bengtsson. Produktion Tomas Persson Carlberg o Cecilia Suhaid Gustafsson

Se filmer på
vimeo.com/evainge

Sidan hackad

Eva Ingemarssons hemsida har varit hackad. Vi håller på att restaurera den. Detta är en version som saknar många bilder, och vissa funktioner och där den engelska översättningen ligger direkt nedanför den svenska.

The site of Eva Ingemarsson has been hacked. We are working on a restauration. This is a provisional but working version where some images are missing and the english translation is right below the swedish text.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg