Eva Ingemarsson Dansproduktion

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidstipendium

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidsstipendium. Stipendiet sträcker sig över 10 år och är inte bara ett ekonomiskt stöd och en uppmuntran till ett fortsatt konstnärligt arbete, utan även ett tydligt erkännande av Eva Ingemarssons konstnärskap.Eva Ingemarsson has been granted the Swedish Arts and Grants Committees long term scholarship. The scholarship streches over a ten year period and is not just an financial support and encouragement for further work, but also an acknowledgement of Eva Ingemarssons artistry.

 

 

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg