Eva Ingemarsson Dansproduktion

Eva Ingemarsson är tillbaka från Mexiko

Den 16 oktober åkte Eva Ingemarsson och dansaren/koreografen Anna Westberg till Querétaro i Mexiko. De var inbjudna av koreografen Alejandro Chaves för att framträda på Museo de la Ciudad, Eva med sin föreställning Depurazione och Anna med Market som koreograferats av Deborah Hay. Föreställningarna fick ett mycket gott mottagande och sågs av 60 personer den första kvällen respektive 100 personer den andra kvällen på museets scen.

The 16th of October Eva Ingemarsson and the dancer/choreographer Anna Westberg traveled to Querétaro in Mexiko. They had been invited by the choreographer Alejandro Chaves to perform at the Museo de la Ciudad. Eva performed her choreography Depurazione and Anna performed Market, choreographed by Deborah Hay. Their performances got a great response and had an audience of 60 people the first day and 100 people the second day at the museums stage.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg