Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nu packar vi ihop

Tack alla ni som besökt Atalante och Spegeln-Kairos under de senaste fem veckorna! Det har varit en fantastisk period där 11 av 14 föreställningar har sålt ut. I vår gästbok finns nu många fina publikreflektioner nedtecknade och samtalen efter föreställningarna har gett givande tankar och perspektiv kring de teman föreställningen diskuterat. För er som inte hann se Spegeln eller lyckades få plats så återkommer den under våren 2014. Välkomna då!A big, thank you, to all that came and watched The Mirror-Kairos during the five weeks long playing period! It´s been a fantastic time, and 11 out of 14 performances where sold-out. Our guest book is now filled with audience reflections and each performande led to great conversations and thoughts concerning the thems of The Mirror-Kairos. For you that didn´t get the chance to see the performance, you will get a new chance 28-31 of may, 2014.

Welcome!

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg