Eva Ingemarsson Dansproduktion

Filmad Spegeln – Kairos

Under Spegelns spelperiod gjordes en grundlig dokumentation av föreställningen och detta material håller som bäst på att sammanställas till en helhet. Då verkets utformning, på många sätt, skiljer sig ifrån ett traditionellt dansverk ställdes höga krav på Eva Ingemarsson, Niklas Rydén och de andra inblandade när materialet skulle filmas. Hur återskapas upplevelsen ifrån scenrummet på bästa sätt för dem som av olika anledningar inte kunde besöka Atalante under spelperioden? Två tredjedelar av materialet finns nu att ta del av här på hemsida eller på Vimeo. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras vid ett senare tillfället.

During The Mirror-Kairos playing period a thorough documentation was made. This material is now beeing edited. You can now watch two thirds of the material here on this page or on Vimeo. The final result will be presented later.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg