Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyhet

Eva Stipendium

Stipendium Göteborgs Stad 2015
Motivation

Eva Ingemarsson har en obestridbar plats inom svensk danshistoria. Det skulle kunna räcka med att säga att hon är en av pionjärerna inom svensk danskonst och en av grundarna av Göteborgs nutida dansliv. Hon har som konstnärlig ledare för scenen Atalante, sett till att danskonsten fått både fäste och ett hem i Göteborg. Med ett oavbrutet konstnärsskap sedan 70-talet, fortsätter Eva Ingemarssons verk att samtala med sin tid. Med avstamp i det dokumentära, arbetar hon med lika stor varsamhet i berättelsen som med skärpa i formspråket. Nyfiket, enträget speglar hon nya lager av våra inre och synar den eviga berättelsen om oss själva.

Zerkalo – work in progress

Rehearsal and open work for curious audience, january 2015.

Kortfilm scen Zerkalo

Zerkalo
Five dancers, 12 large mirrors and 60 aluminum pipe.
The physical movement and the movement compositions meets a world of sounds, light illusions, a sculpture of pipes. The room fills with sixty uniform metallic objects and the emergence of a rain of shiny pipes where the dancers evoke own mirror images and sounding patterns.

Dancers: Anna Bergström, Juli Apponen, Gilda Stillbäck, Maria Lindell, Janni Groenwold Tschanz,

webbP1010180

IMG_8386-webb

IMG_8362-webb

Zerkalo_8365webb

JanniP1010145webb

P1010183.webb

Zerkalo_8346Webb

P1010142-webb
Kortfilm scen Zerkalo
https://vimeo.com/121314151

Videoinstallation Spegeln-Kairos

Videoinstallationen av Spegeln-Kairos, oktober 2014, är en rumslig triptyk som i en triangulär form visar tre simultana filmer som alla är femton minuter långa.
Vid sidan finns ett mindre rum där man kan lyssna till femton minuters personliga berättelser och ta del av omfattande bakgrundsmaterial och fotografier.
Installationen visas i ett svart rum med diskret ljussättning och har ett eget ljudlandskap som hör till filmerna.

Filmerna visar de tre aktioner som var med i föreställningen Spegeln-Kairos. I närgången och visuellt gestaltning får man följa deras solon som reflekterar temat spegel, kön och identitet. Åskådaren sitter inne i triangeln och kan välja fokus själv. Ljudet är en värld med droppande, skirt glas, återhållen röst och spröda pianoklanger.

Berättelserna är aktörernas egna, starkt personliga och handlar om hur man hittat sin identitet, om könstillhörighet och om olika sår som präglat tillvaron.

Work in progress första arbetet med Zerkalo. September 2014

Nu är första undersökande arbetet igång inför den nya föreställning Zerkalo (Spegeln II) med premiär hösten 2015.
Eva Ingemarsson arbetar under två veckor med dansarna Gilda Stillbäck, Janni Groenwold Tschanz, Anna Bergström, Maria Lindell och Juli Apponen. Denna period avslutas med två öppna visningar på scenen Atalante lördag 6 sept och söndag 7 sept.

Utgångspunkterna är några av de grundidéer som fanns med i den uppmärksammade föreställningen Spegeln – Kairos från 2013, men som nu angrips från ett annat perspektiv, med fokus på två nivåer. Den ena handlar om den fysiska rörelsen, vad den kan uttrycka. Den andra handlar om rummet och vad som kan hända när det fylls av sextio likformiga objekt av metall. Här växer det fram ett regn av glänsande rörpipor i vilket dansarna möter sina egna och varandras spegelbilder, allt i ett grundligt prövande av det scenografiska rummet och den koreografiska rörelsen.

Konstnären Dan Tommi Hildén är med från början och lägger grunden till det scenografiska rummet.

Foto Beata Rydén

Zerkalo

alla(liten)

gildahuvud(liten)

musik(liten)

Spegeln-Kairos andra spelperiod avslutad

Omtumlade och fyllda av publikrespons efter fyra fantastiska föreställningar. Halva spegelscenografin packas ner och halva får vara kvar för att kunna sätta igång igen med nytt arbete i augusti. Det blir research inför Spegelns uppföljare del två i en serie av tre.

Spegeln – Kairos nypremiär på Atalante 28-31 maj 2014

Efter mångas förfrågan och i samband med West Pride festivalen 2014 sätter vi nu upp Spegeln–Kairos igen.
Spegeln–Kairos hade premiär på Atalante hösten 2013 och spelades under 5 veckor. Scenografin och scenens utformning gör det möjligt för max 24 åskådare åt gången att möta de tre aktörerna riktigt nära.

Deras nakna berättelser återger sköra och smärtsamma bilder av livet… Dansarkroppens möte med sina egna rörelser i spegelform skapar nya, hisnande dimensioner av dans… Ett magiskt sammansvetsat scenkonstverk…
GP, 20/9 2013

Det sceniska rummet består av speglar som fyller golvet och speglar som krossats under fötterna. Med hjälp av speglar och projektioner blottläggs en inre värld av olika gestalter. Spegeln utgår ifrån människans spegelbild, hennes inre och yttre reflektioner och de förvrängningar som återkastas genom spegeln. Fokus är riktat mot identiteter. Identiteter utifrån kropp och kön. De återfinns hos inspiratörerna Andrej Tarkovskij, Judith Butler och Jacques Lacan. De återfinns i hur vi uppfattar vår egen kropp i förhållande till vårt eget jag, hur vi skapar den mentala bilden av oss själva.

Idé o koreografi Eva Ingemarsson. Dansare Juli Apponen o Anna Bergström. Sång Tobias Rudåker. Musik Dan Tommi Hildén o NiklasRydén. Scenografi DT Hildén o Monique Wernhamn. Kostym Helena Ekenger. Ljus Viktor Wendin. Ljud Pär Bengtsson. Produktion Tomas Persson Carlberg o Cecilia Suhaid Gustafsson

Se filmer på
vimeo.com/evainge

Sidan hackad

Eva Ingemarssons hemsida har varit hackad. Vi håller på att restaurera den. Detta är en version som saknar många bilder, och vissa funktioner och där den engelska översättningen ligger direkt nedanför den svenska.

The site of Eva Ingemarsson has been hacked. We are working on a restauration. This is a provisional but working version where some images are missing and the english translation is right below the swedish text.

Filmad Spegeln – Kairos

Under Spegelns spelperiod gjordes en grundlig dokumentation av föreställningen och detta material håller som bäst på att sammanställas till en helhet. Då verkets utformning, på många sätt, skiljer sig ifrån ett traditionellt dansverk ställdes höga krav på Eva Ingemarsson, Niklas Rydén och de andra inblandade när materialet skulle filmas. Hur återskapas upplevelsen ifrån scenrummet på bästa sätt för dem som av olika anledningar inte kunde besöka Atalante under spelperioden? Två tredjedelar av materialet finns nu att ta del av här på hemsida eller på Vimeo. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras vid ett senare tillfället.

During The Mirror-Kairos playing period a thorough documentation was made. This material is now beeing edited. You can now watch two thirds of the material here on this page or on Vimeo. The final result will be presented later.

Nu packar vi ihop

Tack alla ni som besökt Atalante och Spegeln-Kairos under de senaste fem veckorna! Det har varit en fantastisk period där 11 av 14 föreställningar har sålt ut. I vår gästbok finns nu många fina publikreflektioner nedtecknade och samtalen efter föreställningarna har gett givande tankar och perspektiv kring de teman föreställningen diskuterat. För er som inte hann se Spegeln eller lyckades få plats så återkommer den under våren 2014. Välkomna då!A big, thank you, to all that came and watched The Mirror-Kairos during the five weeks long playing period! It´s been a fantastic time, and 11 out of 14 performances where sold-out. Our guest book is now filled with audience reflections and each performande led to great conversations and thoughts concerning the thems of The Mirror-Kairos. For you that didn´t get the chance to see the performance, you will get a new chance 28-31 of may, 2014.

Welcome!

Fina ord om Spegeln-Kairos i Göteborgs-Posten.

Första spelveckan har snart nått sitt slut och vi har spelat för fulla hus. Här kan ni läsa Lis Hellström Sveningsons fina recension av Spegeln-Kairos. Har ni inte möjlighet att besöka Atalante och se Spegeln kan du åtminstone ta del av programmet här och läsa de medverkandes fina reflektioner över speglingar och identiteter.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg