Eva Ingemarsson Dansproduktion

Work in progress första arbetet med Zerkalo. September 2014

Nu är första undersökande arbetet igång inför den nya föreställning Zerkalo (Spegeln II) med premiär hösten 2015.
Eva Ingemarsson arbetar under två veckor med dansarna Gilda Stillbäck, Janni Groenwold Tschanz, Anna Bergström, Maria Lindell och Juli Apponen. Denna period avslutas med två öppna visningar på scenen Atalante lördag 6 sept och söndag 7 sept.

Utgångspunkterna är några av de grundidéer som fanns med i den uppmärksammade föreställningen Spegeln – Kairos från 2013, men som nu angrips från ett annat perspektiv, med fokus på två nivåer. Den ena handlar om den fysiska rörelsen, vad den kan uttrycka. Den andra handlar om rummet och vad som kan hända när det fylls av sextio likformiga objekt av metall. Här växer det fram ett regn av glänsande rörpipor i vilket dansarna möter sina egna och varandras spegelbilder, allt i ett grundligt prövande av det scenografiska rummet och den koreografiska rörelsen.

Konstnären Dan Tommi Hildén är med från början och lägger grunden till det scenografiska rummet.

Foto Beata Rydén

Zerkalo

alla(liten)

gildahuvud(liten)

musik(liten)

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg