Eva Ingemarsson Dansproduktion

Sidan hackad

Eva Ingemarssons hemsida har varit hackad. Vi håller på att restaurera den. Detta är en version som saknar många bilder, och vissa funktioner och där den engelska översättningen ligger direkt nedanför den svenska.

The site of Eva Ingemarsson has been hacked. We are working on a restauration. This is a provisional but working version where some images are missing and the english translation is right below the swedish text.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg