Eva Ingemarsson Dansproduktion

Eva Stipendium

Stipendium Göteborgs Stad 2015
Motivation

Eva Ingemarsson har en obestridbar plats inom svensk danshistoria. Det skulle kunna räcka med att säga att hon är en av pionjärerna inom svensk danskonst och en av grundarna av Göteborgs nutida dansliv. Hon har som konstnärlig ledare för scenen Atalante, sett till att danskonsten fått både fäste och ett hem i Göteborg. Med ett oavbrutet konstnärsskap sedan 70-talet, fortsätter Eva Ingemarssons verk att samtala med sin tid. Med avstamp i det dokumentära, arbetar hon med lika stor varsamhet i berättelsen som med skärpa i formspråket. Nyfiket, enträget speglar hon nya lager av våra inre och synar den eviga berättelsen om oss själva.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg