Eva Ingemarsson Dansproduktion

Exhibition 2019

Intervju med Eva Ingemarsson

Inblick/Återblick

Utställningsmaterial Inblick/Återblick

Inblick i en koreografs dansdokumentära idévärld

En inblick i Eva Ingemarssons koreografiska idévärld. Under arton år skapas elva helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum.
En multimedial blandning av dans, koreografi, intervjuer och liveberättande, film, foto och musik.
I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns en koreograferad värld med personliga intervjuer och filmade porträtt.
Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. Här blandas dansarnas historier med fotografier och filmer i ett multimedialt uttryck.
De delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna värld igenkännbar för många fler.

Fragment från Mirror in the Mirror 2017

Nu i ny version på utställningen. Med Janni Groenwold Tschanz, Anna Emilsson och Åsa Thegerström

Tio små filmbås trimmas in

Tio filmer visas under kvällen i tio små filmbås. I kväll 5 september är öppningskväll.
Dockan från Defensa tittar på.

Dansinslag från fem föreställningar

Sju dansinslag under tre timmar.

Tio små scener i gradängen

Nu arbetas det långt in på natten. 10 små mini scener skall bli klara till vernissage 5 september för Inblick/Återblick på Atalante. Björn Perborg och Kristian Reuter-Oliveberg skissar och bygger små teatrar som ska visa utdrag från 10 olika föreställningar mellan 1999-2017.

Möten mellan olika föreställningar

Nu får Defensa figurerna i boxarna, Zerkalorören, Spegelsjön mötas.

Zerkalorören uppe igen

Zerkalorören uppe igen. Anna Emilsson utforskar mellanrummen och pendelrörelsen.

10 små filmbås

Eva och Janni prövar placeringen av filmbåsen. Små teatrar/biografer i den stora teater. De byggs av Björn Perborg och Kristian Reuter-Oliveberg och kommer att visa utdrag från 10 föreställningar som alla har spelats och skapats på scenen.

Foajén är verkstad just nu

Björn Perborg bygger små filmstudios. Det ska bli 10 små filmbås som är utplacerade i gradängen. Där kan man se kortversioner av 10 föreställningar. Ett spännande finlir med mycket lim, mängder av tvinnar och fint uppsågade små brädbitar. Allt efter Björns ritningar.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg