Eva Ingemarsson Dansproduktion

Inblick/Återblick – En inblick och återblick i en dansdokumentär idévärld

En installation och utställning i ett multimedialt berättande, en upplevelsebaserad installation och rumslig utställning med flera liveinslag av dans. Koreografen Eva Ingemarsson ställer ut valda delar från 11 helaftonsverk. En tidsresa mellan 1999-2017.

En inblick i Eva Ingemarssons koreografiska idévärld. Under arton år skapas elva helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum. En multimedial blandning av dans, koreografi, intervjuer och liveberättande, film, foto och musik. I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns en koreograferad värld med personliga intervjuer och filmade porträtt.

Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. Här blandas dansarnas historier med fotografier och filmer i ett multimedialt uttryck. De delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna värld igenkännbar för många fler.

Spelas på Atalante:
Torsdag, fredag, lördag, söndag 5–22 september 2019
Torsdagar och fredagar 18.00–21.00
Lördagar och söndagar 15.00–18.00

Mer information finns här.

Du kan följa arbetet med Inblick/Återblick här.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg