Eva Ingemarsson Dansproduktion

Vita läppar (1995)

“Eva Ingemarssons Vita läppar är en koreografi för två kvinnliga och en manlig dansare. Kvinnorna finns till för varandra i en slags syskontillvaro. Mannen finns till i sin frånvaro. De delar speglar. Han simmar i ett hav av vykort. (Ur “Unga Atalante”, mars 1995.) Med koreografens ord: “Vykortet är det korta meddelandet som påminner om världen utanför. Något man längtar efter eller skyr. Är kvinnorna fångna i sin egen fåfänga och mannen i sin rotlöshet?” (Ur “Unga Atalante”, oktober 1995.) Niklas Rydéns elektroakustiska musik byggde på samplade fragment från ett stycke av Bach och en hårdrockslåt. Vita läppar ingick i helaftonsföreställningen Ytspänning som spelades på Atalante hösten 1995.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson, Anna Westberg, Joachim Berntsson
Originalmusik: Niklas Rydén
Scenografi: Antonio Sognasoldi
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Kostym: Karin Jatta
”Eva Ingemarssons White lips is a choreography created for one male and two female dancers. The women live for each other in a kind of sibling subsistence. The man live in his absence. They share mirrors. He swims in a sea of postcards” (from Young Atalante, march 1995). Words of the choreographer: ”The postcard is the short message that reminds of the world outside. Something you long for shun. Are the women trapped in their own vanity and the man in his rootlessness?” (from Young Atalante, october 1995). Niklas Rydéns elector acoustic music was built on sampled fragments from a opus by Bach and a heavy metal song. White lips were part of the all night performance called Surface Tension which were performed at Atalante during fall 1995.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson, Anna Westberg, Joachim Berntsson
Original music: Niklas Rydén
Stage design: Antonio Sognasoldi
Light design: Anna Wemmert Clausen
Costume design: Karin Jatta

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg