Eva Ingemarsson Dansproduktion

High heel´s (1994)

Eva Ingemarssons High heel´s är ett solo som framförts separat i olika sammanhang, men som också ingick i helaftonsföreställningen Ytspänning som spelades på Atalante hösten 1995. Stycket framfördes av koreografen själv. Iförd långklänning på höga klackar dansade hon kvinnan som har klätt upp sig till fest, men som ständigt trampar snett och har svårt att hitta sin roll. Dansytan begränsades till en scen stor som ett matsalsbord. Den växte fram utifrån klädernas och ytans begränsningar. Med koreografens ord: “Det är steg i höga klackar som får klänningen att darra. Kostymen föder rörelse och ger idéer om nya steg. Det är kvinnan, som trots sin yttre välmanipulerade fasad inte kan dölja att kroppen talar sitt tydliga språk.” (Ur “Unga Atalante”, oktober 1995.) Niklas Rydén skrev och framförde dragspelsmusik till stycket.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson
Originalmusik: Niklas Rydén
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Musiker: Niklas Rydén (Dragspel)

Eva Ingemarssons High Heels is a solo that has been performed separately in different contexts, but it was also a part of the all night performance Surface tension that was performed at Atalante during the fall 1995. High Heels were performed by the choreographer her self. In an evening dress and high heels she dances as the women that is dressed up for a party, but stumbles and having trouble finding her role. The dance floor was confined to a space, the size of a dining table. It got its form from the limitations of the dress and the space. Words of the choreographer: ”It is steps in high heels that makes the dress tremble. The costume gives birth to movement and ideas of new steps. It is the women that, despite her well manipulated front, can not hide the obvious language of the body.” ( from Young Atalante, october 1995). Niklas Rydén wrote and performed accordion music for the performance.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson
Original music: Niklas Rydén
Light design: Anna Wemmert Clausen
Musician: Niklas Rydén

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg