Eva Ingemarsson Dansproduktion

Fotografen (1997)

Foto: Peter Öhlander & Dana Sederowsky

 

Med Fotografen inledde Eva Ingemarsson det arbete med att integrera fotografi, projiceringar, dans och dansare som hon sedan har vidareutvecklat i många föreställningar därefter. Genom att placera två fotografer på scen under föreställningen i jakt på nya bildvinklar, ville Ingemarsson “låta dansare och fotografer inspirera varandra samtidigt som själva händelseförloppet blir ett sätt att utforska och ifrågasätta den traditionella formen”. (Margareta Artsman, SvD april 1997.) De fotografier som togs under föreställningen ställdes ut i Atalantes foajé i en ständigt växande utställning. De användes också som projiceringar i Ingemarssons nästkommande föreställning The frozen ones. Niklas Rydén svarade för musiken. Dana Sederowsky och Peter Öhlander fotograferade under föreställningen.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Arngrimur Bjarnason, Janni Lorentzon, Veera Suvalo Grimberg
Originalmusik: Niklas Rydén
Scenografi: Göran Ekmark, Antonio Sognasoldi
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Kostym: Karin Jatta
Musiker: Niklas Rydén (Piano)
Foto: Peter Öhlander, Dana Sederowsky

Photo: Peter Öhlander & Dana Sederowsky

 

With The photographer Eva Ingemarsson started her work with integrating photography, projections, dance and dancers which she has later advanced in later performances. By placing two photographers during the performance Ingemarsson wanted to, ”Let the dancers and photographers inspire each other while the story at the same time explores and questions the traditional form” Margareta Artsman, SvD april 1997). The photos that was taken during the performance was put on display in Atalantes foyer in a constantly growing exhibition. The photos were also used as projections in Ingemarssons next performance, The frozen ones.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson

Dance: Arngrimur Bjarnason, Janni Lorentzon, Veera Suvalo Grimberg.

Original music: Niklas Rydén

Stage design: Göran Ekmark, Antonio Sognasoldi

Light design: Anna Wemmert Clausen

Costume design: Karin Jatta

Musician: Niklas Rydén

Photographer: Peter Öhlander, Dana Sederowsky

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg