Eva Ingemarsson Dansproduktion

The frozen ones (1999)

Foto: Anders Jirås

The frozen ones är den första i en serie föreställningar där Eva Ingemarsson samtidigt arbetar konstnärligt och dokumentärt med dansen och dansarna. Koreografin samspelar med videoprojektioner där de två dansarna berättar om sig själva och sina liv. Samtidigt som de alltså dansar på scenen. Eva Ingemarsson har alltid inspirerats av olika material i sina föreställningar. I Passage (1989) var det stockar, i Skuggbild (1992) presenningar, i Bröllopsnatten (1994) två vita dörrar och i Fotografen (1997) stilbildsfotot. Även dansens relation till bilden fick efterhand en växande betydelse i oilka uppsättningar. I The frozen ones sammanför hon dessa intressen, filmar av dansarna och projicerar sedan bilden på olika projektionsytor som ger personerna helt olika karaktär. Bilden kan röra sig eller stå stilla. Ögonblick kan frysas, livslängden kan förlängas och dansen tillföras en ny dimension. I fotografiet står tiden stilla. Vad händer när en människa möter sin egen bild? Två dansare möter varandra; två människor. Berättelsen är det viktiga. Vägen. Liksom i tidigare föreställningar samarbetade Eva Ingemarsson med Niklas Rydén, som i The frozen ones ansvarar för video och intervjuer med dansarna.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Janni Groenwold, Arngrimur Bjarnason
Scenografi: Roland Borén, Mania Teimouri
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Kostym: Karin Jatta
Musik: Einstürzende Neubauten, John Zorn, Red Hot Chili Peppers, Karin Rehnqvist, Dmitri Shostakovich, Sten Sandell, Edvard Grieg
Snickare: Göran Ekmark (Konstruktion)
Foto: Anders Jirås
Video: Niklas Rydén (Intervjuer och filmning)
Produktion: Erica Espling

Photo: Anders Jirås

The frozen ones is the first performance in a series, where Eva Ingemarsson works with both a documentary and an artistic approach with the dance and the dancers. The choreography interacts with video projections where the dancers speaks about them selfs and their lives, while dancing on stage. Different materials have always been an inspiration to Eva Ingemarsson in here choreographies, in Passage (1989) it was logs, in Shadow image (1992) it was tarps, in The wedding night (1994) it was two white doors and in The photographer (1997) it was still photos. The relationship between the dance and the image has gradually gained importance in her performances. In The frozen ones she brings together these interests, portraits the dancers on film and projects the image on different surfaces, which gives the persons totally diverse character. The image can move or be still. Moments can be frozen, the lifespan can be prolonged and the dance can be given a new dimension. In the photo, time stands still. What happens when a person meets her own image? Two dancers meet each other: two human beings. The story is the focus. The path. As in previous performances Eva Ingemarsson collaborates with Niklas Rydén. In The frozen ones Niklas is responsible for the filmed material and the interviews with the dancers.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson

Dance: Janni Groenwold, Arngrimur Bjarnason

Stage design: Roland Borén, Mania Teimouri

Sound design: Anna Wemmert Calusen

Costume design: Karin Jatta

Music: Einstürzende Neubauten, John Zorn, Red Hot Chilli Peppers, Karin Rehnqvist, Dmitri Shostakovich, Sten Sandell, Edvard Grieg

Carpenter: Göran Ekmark (construction)

Photo: Anders Jirås

Video: Niklas Rydén (Interviews and film)

Production: Erica Espling

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg