Eva Ingemarsson Dansproduktion

Gardenparty (1998)

Under repetitionsarbetet av Ingemarssons koreografi Fotografen april 1997 var konstnären Tomas Ferm närvarande vid ett tillfälle. Denna närvaro resulterade, ett år och många samtal senare, i en dansföreställning som tog sin utgångspunkt i fem av Ferms skulpturer ur serien ABARTO.
Gardenparty är ett visuellt rum som dagtid utgör en ljussatt konstutställning. Om kvällen utgör objekten scenografi i en dansföreställning som utspelas på en fest i en försommarträdgård. Det handlar om människans längtan och minnen; om hennes förmåga att träda över tidens och upplevelsernas gränser. Hur hon kan komma från andra sidan, från de dödas rike eller från de levandes land men i en upplevelse av sig själv som död.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson, Arngrimur Bjarnason, Janni Groenwold, Veera Suvalo Grimberg
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Kostym: Karin Jatta
Mask: Gunilla Gränsbo
Musiker: Niklas Rydén (Dragspel), Bjarne Olsson (Gitarr), Petter Jarenskog (Violin), Pierre Laurent (Elbas)
Musik: It Had better be tonight, The girl from Ipanema, Satumaa
Konst: Tomas Ferm (Skulptur, foton)
Produktion: Mika Becker

During one of the rehearsals with the choreography of The photographer, april 1997, the artist Tomas Ferm was present. This presence resulted, one year and many discussions later, in a dance perfarmance which took its starting point in five of Ferms sculptures from the series ABARTO.

Gardenparty is a visual room that during day time takes the form of an art exhibition. By night the objects are part of the scenography of a dance performance that takes place at a party in a summer garden. It circles around mans longing and memories; about her ability to pass the limits of time and experience. How she can come from the other side, the land of the dead or the land f the living but experience her self as dead.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson, Arngrimur Bjarnason, Janni Groewold, Veera Suvalo Grimberg
Light design: Anna Wemmert Clausen
Costume design: Karin Jatta
Mask design: Gunilla Gränsbo
Musicians: Niklas Rydén (accordion), Bjarne Olsson (guitar), Petter Jarenskog (violin), Pierre Laurent (electric bas)
Music: It had better be tonight, The girl from Ipanema, Satumaa
Art: Tomas Ferm (sculpture, photos)
Production: Mika Becker

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg