Eva Ingemarsson Dansproduktion

Månens fyra ansikten (2001)

Foto: Anders Jirås

 

I Månens fyra ansikten fortsätter Eva Ingemarsson den dokumentära inriktning som påbörjades 1999 med The Frozen Ones. Ur programtexten: “Vad händer när den annars så anonyme dansaren träder fram och berättar om sig själv? Vad händer när tydliga brottytor skapas mellan olika konstnärliga uttryck? I Månens fyra ansikten fortsätter Eva Ingemarsson att undersöka möjligheten att integrera dans, dokumentära filmintervjuer, stillbildsprojiceringar och videofilm. Intresset för människan och lusten att förändra och fördjupa det sceniska uttrycket är drivkraften i hennes arbete. I Månens fyra ansikten låter Eva Ingemarsson fyra dansare berätta om sig själva, sina liv och sina minnen. Vi möter Arngrimur Bjarnason från Island, Janni Groenwold från Holland, Mauro Rojas från Chile/Colombia och Åsa Thegerström från Sverige.”
Månens fyra ansikten spelades även på Dansstationen och Moderna Dansteatern genom Turnéslingan tre scener – ett samarbete mellan de fria scenerna Atalante, Dansstationen och Moderna Dansteatern

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Åsa Thegerström, Mauro Rojas, Janni Groenwold, Arngrimur Bjarnason
Solveig Thegerström (Avfilmad äldre kvinna)
Scenografi: Dan Tommi Hildén, Roland Borén
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen
Kostym: Karin Jatta
Musik: Pilgrimsånger från klostret Montserrat, Sven-Erik Johansson, John Zorn, At the Gates, György Ligeti, Borås Energi, Erik Satie, Dmitri Shostakovich, Charles Storm/Jan Cardell, Svante Henryson, Thomas Jäderlund
Teknik: Tina Grahn, Anna Lindkvist
Foto: Anders Jirås
Video: Niklas Rydén (Intervjuer och filmning)
Produktionsassistent: Elinor Ström, Erika Harlitz
Produktion: Astrid von Rosen
Turnéarrangör: Turnéslingan Tre Scener (Atalante)

Photo: Anders Jirås

 

In The four faces of the moon Eva Ingemarsson continues her documentary direction that was started in 1999 with The Frozen Ones.

What happens when the otherwise anonymous dancer steps forward and talks about him/her(?) self? What happens when (breaking surfaces) are created between different artistic expressions? In The four faces of the moon Eva Ingemarsson continuos to explore the potential of integrating dance, filmed documentary interviews, photo projections and video. The interest in the human being and the desire to change and deepen the scenic expression is the driving force in her work. In The four faces of the moon Eva Ingemarsson lets four dancers tell us about them selfs, their lives and their memories. We get to meet Arngrimur Bjarnason from Island, Janni Groenwold from Holland, Mauro Rojas from Chile/Colombia and Åsa Thegerström from Sweden.

The four faces of the moon toured on Turneslingan, Three Stages to The Dance station (Malmo) and The Modern Dance Theatre (Stockholm).

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson

Dance: Åsa Thegerström, Mauro Rojas, Janni Groenwold, Arngrimur Bjarnason, Solveig Thegerström (older women on film)

Stage design: Dan Tommi Hilldén

Light design: Anna Wemmert Clausen

Costume design: Karin Jatta

Music: Pilgrim songs from the monastery Montserrat, Sven-Erik Johansson, John Zorn, At the Gates, György Ligeti, Borås Energi, Erik Saite, Dimitri Shostakovich, Charles Storm/Jan Cardell, Svante Henryson, Thomas Jäderlund

Technicians: Tina Grahn, Anna Lindkvist

Photo: Anders Jirås

Video: Niklas Rydén (Interviews and film)

Production assistant: Elinor Ström, Erika Harlitz

Production: Astrid Von Rosen

Tour arrangement: Turnéslingan Three Scenes (Atalante)

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg