Eva Ingemarsson Dansproduktion

Rävarnas bröllopsdans (1991)

Foto: Liza Norman

 

Rävarnas bröllopsdans ingick tillsammans med Lycke Liten i Eva Ingemarssons helaftonsföreställning Två Vägar. Ur programtexten: “Fyra dansare som befinner sig i någon slags illusorisk skogsmiljö. De finns för varandra både formmässigt och rörelsemässigt. Tillfälliga relationer skymtar förbi och allt sker i ständig rörelse. Musiken är kraftfull, elektronisk och slagverksmässig. Scenografi och ljus skapar en egen rörelsekraft i form av långa hängande tyger och korta filmprojiceringar rakt ut i rummet. En händelse där dans, musik, ljus och scenografi vävs samman i vart annat.”

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Tina Andersson, Katarina Eriksson 2, Eva Ingemarsson, Anna Westberg
Originalmusik: Niklas Rydén
Scenografi: Zac O’Yeah
Ljusdesign: Zac O’Yeah
Kostym: Tove Weigel
Foto: Liza Norman

Photo: Liza Norman

 

The wedding night of the foxes formed, together with Little Lycke, Eva Ingemarssons all night performance Two ways. From the program text: ”Four dancers are situated in a kind of illusionary forest scene. They are there for each other both in form and movement. Temporary relationships glimpses by and everything happens in constant movement. The music is powerful, electronic, and full of percussion. The set design and the light creates its own  force of movement in the shape of long hanging textiles and short film projections into the room. A happening where dance, music light and set design is woven together.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Tina Andersson, Katarina Eriksson, Eva Ingemarsson, Anna Westberg
Original music: Niklas Rydén
Set design: Zac O’Yeah
Light design: Zac O’Yeah
Costume design: Tove Weigel
Photography: Liza Norman

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg