Eva Ingemarsson Dansproduktion

Lycke Liten (1991)

Foto: Liza Norman

Lycke Liten ingick tillsammans med Rävarnas bröllopsnatt i Eva Ingemarssons helaftonsföreställning Två Vägar. Ur programtexten: “Lycke Liten är ett finstämt, nästan nynnande stycke dans. Två dansare befinner sig på var sin halva av scenen. De går aldrig över i den andres område. Var och en lever sitt eget inre liv i en egen avgränsad värld. De bär med sig en ström av känsloupplevelser, som har fritt flöde utåt i en slags ordlös kommunikation. Bildspråket är rikt och ytterst personligt för var och en som tittar och låter sig dras med. Det är en dans ibland i skön harmoni, men som plötsligt växlar till ryckigt tempo och motsträviga rörelser. Ljuset skapar små rum och platser som dansarna använder, uppsöker, lämnar. Musiken är mycket nära och ren i sin karaktär. Inspelade nynningar och fioltoner avbryts av plötsliga vredesutbrott.”

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Katarina Eriksson 2, Anna Westberg
Originalmusik: Niklas Rydén
Scenografi: Zac O’Yeah
Ljusdesign: Zac O’Yeah
Kostym: Tove Weigel
Foto: Liza Norman

Photo: Liza Norman

Little Lycke formed, together with The wedding night of the foxes, Eva Ingemarssons all night performance Two ways. From the program text: ”Little Lycke is a delicate, almost humming work of dance. Two dancers, each with half the stage at their disposal. They never cross over into the other dancers area. The both live their own inner life, in their own defined world. They carry with them a stream of feelings, that has a free stream outwards in a kind of wordless communication. The imagery is rich and exceedingly personal for those watching, being pulled in. It is a dance, sometimes in harmony, but suddenly changing in tempo with contrary movement. The light creates small rooms and spaces the dancers visit, use, and leave behind. The music is very near and pure in its character. Recorded humming and tones of violin is interrupted of sudden outbursts of rage.”

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson

Dance: Katarina Eriksson 2, Anna Vestberg

Original music: Niklas Rydén

Set design: Zac O’Yeah

Light design: Zac O’Yeah

Costume design: Tove Weigel

Photography: Liza Norman

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg