Eva Ingemarsson Dansproduktion

Passage (1989)

Foto: Lars trenning & Claes Jansson

 

Temat i Eva Ingemarssons föreställning Passage kretsar runt grupptillhörighet kontra individualitet, det ständigt hotande utanförskapet, att hålla sig kvar i cirkeln, att åka ut, mobbas ut. Föreställningen är också ett formexperiment där fem telefonstolpar mot ett blankpolerat parkettgolv utgör en både framträdande scenografi och en värld för de lika många dansarna att röra sig i. Tyngden i telefonstolparna kontrasteras av korrugerad plast som hänger i taket. De bildar två ytskikt mellan vilka dansarna rör sig. Ljudet av telefonstolparna spelar även en roll i den elektroniska musiken av Niklas Rydén, som i övrigt mycket bygger på samplade ljud från en bilverkstad.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Gunilla Witt, Helena Andersson, Joachim Berntsson, Eva Ingemarsson, Anna Westberg
Originalmusik: Niklas Rydén
Scenografi: Zac O’Yeah
Ljusdesign: Zac O’Yeah
Medarbetare: Lars Persson
Kostym: Tove Weigel
Teknik: Bertil Karlsson (Musikinspelning)
Program: Niklas Rydén, Mats Larsson (I), Ingela Andersson
Foto: Lars Trenning, Claes Jansson
Produktion: Ingela Andersson

Photo: Lars trenning & Claes Jansson

 

The theme in Eva Ingemarssons performance Passage is centred around group belonging versus individuality, the constant threat of alienation, to stay in the circle, to be kicked out, get bullied out. The performance is also a experiment in form where five telephone poles against a polished parquet flooring makes both a prominent set design and a world where the five dancers can move. The weight of the telephone poles is contrasted with corrugated plastic that hangs from the ceiling. They form two surface layers where the dancers move in between.  The sound from the telephone poles also plays a role in the sampled based electronic music created by Niklas Rydén.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Gunilla Witt, Helena Andersson, Joachim Berntsson, Eva Ingemarsson, Anna Westberg
Original music: Niklas Rydén
Set design: Zac O’Yeah
Light design: Zac O’Yeah
Co-worker: Lars Persson
Costume design: Tove Weigel
Technician: Bertil Karlsson (Music recording)
Program design: Niklas Rydén, Mats Larsson, Ingela Andersson
Photography: Lars trenning, Claes Jansson
Production: Ingela Andersson

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg