Eva Ingemarsson Dansproduktion

Hemliga dagar (1988)

Eva Ingemarssons andra egna koreografi hette Hemliga dagar och var ett samarbete med tonsättaren Carl-Axel Hall. Det stora rummet där man ser allt vimlar av mindre rum, fulla av fantasier och hemligheter. De symboliseras av garderober – garderober som symbol för såväl trygghet som rädsla och instängdhet. Genom att låta dansarna röra sig i, kring och ovanpå garderoberna har koreografen skapat ett dansverk i flera nivåer. Orginalmusiken följer ett liknande förlopp under föreställningens gång. Abstrakt och associativ tar den vägar som livet självt, ibland åt flera håll på samma gång.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson, Gunilla Witt, Helena Andersson, Joachim Berntsson, Tinna Edlund, Gerhard Hoberstorfer, Gun Lund
Originalmusik: Carl-Axel Hall
Scenbild: Gunilla Witt (Scenisk idé)
Scenografi: Johann Nordqvist, Pål Svensson
Medarbetare: Niklas Rydén (Idéer, scenografiskt arbete)
Ljusdesign: Gert Havner
Kostym: Nonno Nordqvist
Musiker: Bengt Magnusson (Gitarr), Martin Andersson (Piano), Pia Sundberg (Viola), Jonny Axelsson (Slagverk), Per Graneld (Klarinett), Joakim Gustavsson (Violin), Rolf Mårtensson (Violin), Niklas Rydén (Synthesizer), Lars Kristiansson (Cello)
Grafisk form: Tomas Tengby (Affisch)
Produktion: Karin Hansson

Eva Ingemarssons second separate choreography was called Secret days and was a collaboration with the composer Carl-Axel Hall. The wide room where you can see everything swarms with smaller rooms, full of fantasies and secrets. They are symbolised by cabinets – cabinets as a symbol of both safety, fear and being boxed in. By letting the dancers move in, around and on top of the cabinets, the choreographer has created a dance performance on different levels. The original music follows a similar pattern through out the performance. Abstract and associative, it takes turns as live it self. Sometimes in more than one direction at the same time.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson, Gunilla Witt, Helena Andersson, Joachim Berntsson, Tinna Edlund, Gerhard Hoberstorfer, Gun Lund
Original music: Carl-Axel Hall
Scenic idea: Gunilla Witt
Set design: Johann Nordqvist, Pål Svensson
Co-workers: Niklas Rydén
Light design: Gert Havner
Costume design: Nonno Nordqvist
Musicians: Bengt Magnusson (Guitar), Martin Andersson (Piano), Pia Sundberg (Viola), Jonny Axelsson (Percussion), Per Graneld (Clarinet), Joakim Gustavsson (Violin), Rolf Mårtensson (Violin), Niklas Rydén (Synthesizer), Lars Kristiansson (Cello)
Graphic from: Tomas Tengby (Poster)
Production: Karin Hansson

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg