Eva Ingemarsson Dansproduktion

Hemligheter (1994)

En föreställning för barn mellan 4 och 8 år av Eva Ingemarsson och Niklas Rydén. Hemligheter spelades huvudsakligen på daghem och förskolor i Göteborgsområdet, men ett antal föreställningar sattes även upp på Atalante. Hemligheter kretsade runt dans, ett dragspel och ett antal dikter. Barnen bjöds in att aktivt delta både i föreställningen och med synpunkter efteråt i form av egna ord och teckningar. Den första versionen av Hemligheter gick under namnet Bara Myggor.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson
Originalmusik: Niklas Rydén
Musiker: Niklas Rydén (Dragspel)

A performance for children between the age of four and eight by Eva Ingemarsson and Niklas Rydén. Secrets were performed mainly at daycare centres and preschools in the Gothenburg area, but a number of performances were also staged at Atalante. Secrets contained dance, an accordion and a number of poems. The children were invited to actively be part of, both the performance and with views after the performance in the form of words and drawings. The first version of Secrets was called Only mosquitos.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson
Original music: Niklas Rydén
Musician: Niklas Rydén

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg