Eva Ingemarsson Dansproduktion

11 Solon av 10 Göteborgskoreografer (1993)

Det fina med solon är att de skänker dansen ett starkt koncentrat av universella egenheter och individualistisk allmängiltighet doppat i ett (ofta) starkt personligt uttryck. 11 Solon av 10 göteborgskoreografer var en helkväll som bjöd på tvära kast mellan ren underhållning och krävande konstupplevelser. Fältet stod öppet och fritt, här sågs lågmäld, bildmässig poetisk dans i Älsklingar, berättande pantomim i Contra (Europa) och  gymnastisk lekfullhet i Solo för kvinna med plint. Här bjöds på geometrisk minimalism i i, ung rörelsepunk i Cementblommor, etnisk dans i Fåror och klassisk asiatisk i Mermaid. Här kunde också avnjutas Sex små delikata rätter och mytologiskt berättande i Ett möte och en berättelse på samma bord, sida vid sida; från Commedia och rörelse-stand-up i We all have our movements till den helt fria dansen, som i Skuggbild där förhållandet till en pressening kan utgöra mötet med den andre.

Medverkande

Konferencier: Lars Persson
Koreografi: Stina Hedberg (Solo för kvinna med plint, fredag), Jonna Kevin (Contra, fredag), Ulla Eckersjö (Älsklingar, fredag), Pia Muchin (i, fredag), Olof Persson (Cementblommor, fredag), Lee Kum-ah Nathansen (Ett möte och en berättelse, fredag), Gu Wei (Mermaid, fredag), Bronja Novak (Sex små rätter, lördag), Michele Collins (We all have our movements, lördag), Stina Hedberg (Fåror, lördag), Eva Ingemarsson (Skuggbild, lördag)
Arrangör: Rum för Modern Dans

The nice thing about solos is that it gives the dance a strong concentrate of universal peculiarities and individualistic generality dipped in a strong personal expression. 11 Solos by 10 Gothenburg choreographers was an all night performance that spread from pure entertainment to demanding artistic experiences. The program had a wide range spreading from low-voiced, picturelike, poetic dance in Beloved ones, narrative pantomime in Contra (Europe) and gymnastic playfulness in Solo for women with box horse. We where also given geometric minimalism in In, young movement punk in Concrete flowers, ethnic dance in Trenches and classic asian in Mermaid. You could also enjoy Six small delicate dishes and mythological story telling in A meeting and a story at the same table, side by side; from Commedia and movement stand-up in We all have our movements, to the totally free dance, like in Shadow image were the relationship to a tarp might constitute the confrontation with the other.

Participants

Host: Lars Persson

Choreography: Stina Hedberg (Solo for women with box horse, friday), Jonna Kevin (Contra, friday), Ulla Eckersjö (Beloved ones, friday), Pia Muchin (In, friday), Olof Persson (Concrete flowers, friday), Lee Kum-ah Nathansen (A meeting and a story, friday), Gu Wei (Mermaid, friday), Bronja Novak (Six small dishes, saturday, Michele Collins (We all have our movements, saturday), Stina Hedberg (Trenches, saturday) Eva Ingemarsson (Shadow image, saturday.

Organiser: Room for modern dance

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg