Eva Ingemarsson Dansproduktion

Bakom glas (1998)

Dansinstallationen Bakom glas skapades enkom för en utställningsserie på Galleri 54 där kreatörer från andra områden än de sköna konsterna bjöds in att fritt använda den minsta kammaren i galleriet. Under 4 timmar rörde sig koreografen Eva Ingemarsson bakom och mot en stående vaselininsmord glasruta.

Medverkande

Idé: Eva Ingemarsson
Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Eva Ingemarsson
Ljusdesign: Anna Wemmert Clausen

The dance installation Behind glass was created exclusively to be part of an exhibition series at Gallery 54 where creators from areas other then fine art was invited to freely use the smallest chamber at the gallery. During four hours Eva Ingemarsson moved behind and against a glass window covered in Vaseline.

Cast & Production crew

Idea: Eva Ingemarsson
Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Eva Ingemarsson
Light design: Anna Wemmert Clausen

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg