Eva Ingemarsson Dansproduktion

Ata-Ata 1987

Ata-Ata, en skadad video från 1987 blir ett bildmaterial som i dag bryter mot det digitalt perfekta.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg