Eva Ingemarsson Dansproduktion

Allting rasar inför en naken skuldra (1987)

Premiär 26 februari 1987, Göteborg

Allting rasar inför naken skuldra är en spektakulär föreställning så tillvida att den utspelar sig i 22 ton vättersand som blåstes in i det nya scenrummet. Över sanden reser sig betongstöttor av varierande höjd i en mäktig kollonad, symboler för mänsklighetens monument som förr eller senare alltid bryts ned till sand. Bara för att resas igen av andra, i en annan tid. Så börjar också föreställningen med att dansarna ligger halvt begravda i sanden för att efterhand resa sig och ta underlaget i besittning. Att bygga upp, rasera, och bygga upp på nytt. För den tongivande scenografin svarade konstnärerna Roland Borén och Pål Svensson. Originalmusiken komponerades av Zbigniew Karkowski, som ofta samarbetade med Rubicon vid den här tiden.


Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Gun Lund, Eva Ingemarsson, Gunilla Witt, Ulla Eckersjö (endast februari, mars 1987), Ingvar Jönsson (endast februari, mars 1987), Eva Edlund (endast maj 1987), Joachim Berntsson (endast maj 1987)
Originalmusik: Zbigniew Karkowski
Scenografi: Pål Svensson, Roland Borén
Ljusdesign: Gert Havner
Kostym: Nonno Nordqvist
Musiker: Niklas Rydén, Zbigniew Karkowski
Produktion: Karin Hansson

Everything colapses before a naked shoulder is a spectacular in the sence that it takes places in 22 tonnes Vätter sand the gets blown in to the new scenic room. Above the sand, concrete pillars in various heights rises in a mighty colonnade, symbols of human monuments that sooner or later always gets brooken down to sand. Only to be built again by others, in a different time. (In the same sence) the performance starts with the dancers buried in the sand gradually rising to take possession of the surface. To build, destroy and rebuild. The (tone setting) sceneography was created by the artists Roland Borén and Pål Svensson. The original music was composed by Zbigniew Karkowski which often collaborated with the performace group Rubicon around this time.

”A fragment of madness shatters the field of sight right from the start and the subtleness appeales. The components of the performance are brilliantly balanced against each other. The wholeness remains floating in a uncertainty filled with associations. /…/ The dancers feels no shame when…

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Gun Lund, Eva Ingemarsson, Gunilla Witt, Ulla Eckersjö (only in february and march 1987), Ingvar Jönsson (only in february and march 1987), Eva Edlund (only in may 1987), Joachim Berntsson (only in may 1987)
Original music: Zbigniew Karkowski
Set design: Pål Svensson, Roland Borén
Light design: Gert Havner
Costume design: Nonno Nordqvist
Musicians: Niklas Rydén, Zbigniew Karkowski
Production: Karin Hansson

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg