Eva Ingemarsson Dansproduktion

White dance (2011)

White dance

Foto:Niklas Rydén

Experimenterande med olika material, filmteknik, exponering, avstånd m.m. för att komma åt en slags dimmighet eller utbrändhet, en effekt för att avspegla en annan tid, plats, eller ett annat medvetande. Detta experimenterande var förberedelser inför arbetet med föreställningen Systrar – Tesoro III.
Arbetet resulterade i en fristående konstfilm, White Dance. Visades på Borås konstmuseum i mars 2011.

Medverkande

Koreografi & dans: Eva Ingemarsson

Film: Niklas Rydén


White dance

Photo:Niklas Rydén

Experimenting with different materials, video technique, exposure, distance etc., to find a kind of foggyness or burn. An effect to reflect another time, place or another consciousness. This experimenting was made during the preparations with the performance Sisters-Tesoro III. The work resulted in an free standing art film, White Dance.
White Dance was screened at Borås Art Museum in march 2011.

Cast & Production crew

Choreography & dance: Eva Ingemarsson

Film: Niklas Rydén

 

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg