Eva Ingemarsson Dansproduktion

Tesoro (2007)

Foto:NIklas Rydén

Premiär 12 september 2007, Göteborg

Efter tio år står Eva Ingemarsson åter på scen i egen koreografi. Nu i ett nära samarbete med regissören Victoria Brattström.

Namnet Tesoro betyder skatt, klenod och anspelar på fragmentariska berättelser och minnenas rikedom som successivt fogas samman till ett helt. Eva Ingemarsson fortsätter på sitt spår dansdokumentär. I verket Tesoro blandas dokumentärt material med fiktion, dans och filmprojektioner. Tre avskalade kubistiska och minimala ljusrum. Tre livsrum som begränsar men samtidigt ger frihet. Dansaren utforskar sig själv, sitt eget skyddande skal och den kommunicerande yttre ytan.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Regi: Victoria Brattström
Dans: Eva Ingemarsson
Video: Niklas Rydén
Videoteknik: Robert Eklund
Originalmusik: Sebastian Ring
Scenografi: Mania Teimouri
Kostym: Anna Kraft
Ljusdesign: Viktor Wendin
Konstruktion: Roy Bergström (Metallkonstruktion)
Teknik: Marcus Granberg, Pär Bengtsson
Foto: Elias Fryk
Grafisk form: Alexander Hall
Produktion: Cecilia Suhaid Gustafsson (Atalante), Emma Rygielski (Eva Ingemarsson Dansproduktion)

Recensioner

I “Tesoro” står Eva Ingemarsson för första gången på evigheter själv på scen. Alltså, i boxarna. I soloverket (som hade premiär hemma i Göteborg i höstas) fortsätter hon sitt envetna, egensinniga utforskande i gränslandet mellan dokumentär och fiktion, ord och rörelse, film och levande scenkonst. Och som hon gör det: så självklart. “Tesoro” är på en gång experimentell och vardaglig, abstrakt och hudnära, gäckande och fysiskt påtaglig (klaustrofobisk!). Och det bara fungerar, lekfullt och poetiskt sökande. Kanske för att allt bottnar i en så intelligent naivitet och mogen livserfarenhet. Ofta, alltid, när jag ser Eva Ingemarssons verk tänker jag: det är som att lära känna en människa! “Tesoro” är på riktigt. Fiktivt uppriktig. Och lika verklig som en dröm.
Örjan Abrahamsson – Dagens Nyheter 2008-04-18

Tesoro är ett nytt led i Eva Ingemarssons undersökning av människans djupare skikt och hennes möte med sig själv. Den initierades med The frozen ones 1999 och har följts av flera uppsättningar på samma tema. Eva Ingemarsson rör sig i gränszonen mellan fiktion och liv och i mötet mellan dansen och den rörliga bilden. Tidigare har andra dansare framfört verken. Denna gång dansar hon själv. /… /
I varsin upplyst kub rör sig tre figurer, dansaren och hennes två filmprojicerade jag, som parallelliserar varandras rörelser. Den ena filmade figuren har klaustrofobiskt litet utrymme. Hon växlar mellan att försöka spränga begränsningen och att utmattat acceptera att hon sitter fast. Den andra har gott om plats. Som en ettrig tv-spelsfigur hoppar hon och slår, för att nå kubens väggar. Den Eva som dansar live bryter sig ur sin box i en sky av skir plast – en kokong av drömväv som hon gör sig fri från. /…/ Tesoro betyder skatt och det är drömmens dubbelhet som gestaltas, som svettklibbande ångest men också som en klenod att vårda.
Birgitta Johansson – SvD 2007-09-07

Tänk dig att se din tillvaro fraktas iväg på ett flak. Hela huset, utrymt av alla utom av dig. Du har inte fattat vad som är på gång. Vilken mara! Ur drömmar som den här hämtar koreo-
grafen Eva Ingemarsson material till sin nya dansföreställning Tesoro. /…/
Det är tio år sedan hon själv senast stod på scenen. Andra har fått gestalta dansdoku-
mentärerna där hon finslipat arbetet med att sammansmälta dans, film, stillbilder och text. Hur avancerad tekniken än har varit har den aldrig blivit självändamål. Detsamma gäller i Tesoro. Niklas Rydéns filmade kvinna väger varken mer eller mindre än dansaren av kött och blod. Alla tre är hon. Tillsammans. /…/ Det är en gyllene skatt att bära hem.
Lis Hellström Svenningsson –  Göteborgs-Posten  2007-09-14

Den existentiella kampen inom oss människor och våra olika personlighetsdrag är svårskildrad men Tesoro ger en berörande bild av just denna.
Vibeke Carlander – Borås Tidning 2007-09-17

Photo:NIklas Rydén

Premiered September 12th, 2007, Gothenburg

After ten years Eva Ingemarsson is back on stage in her own choreography. This time in a close collaboration with director Victoria Brattström.

Tesoro means treasure or gem and refers to fragmented stories and the richness of memories that are gradually moulded in to one whole. In Tesoro Eva Ingemarsson continous her journey in dace documentary. In Tesoro documentary material is mixed with fiction, dance and projections. Three stripped, cubic minimal light rooms. Three rooms of life that limits but at the same time gives freedom. The dancer explores her self, her protective shell and the communicating outer surface.

Cast & Pruduction crew

Choreography: Eva Ingemarsson

Director: Victoria Brattström

Dance: Eva Ingemarsson

Video: Niklas Rydén

Video technician: Robert Eklund

Original music: Sebastian Ring

Set design: Mania Teimouri

Costume design: Anna Kraft

Light design: Viktor Wendin

Metal construction: Roy Bergström

Technicians: Marcus Granberg, Pär Bengtsson

Photo: Elias Fryk

Graphic form: Alexander Hall

Production: Cecilia Suhaid Gustafsson (Atalante), Emma Rygielski (Eva Ingemarsson

Dance Production)

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg