Eva Ingemarsson Dansproduktion

Luftkub/Concrete

Luftkub/Concrete

Eva Ingemarsson & Lena Birgitsdotter

På Atalante 19, 20, 21 januari 2018

En soloföreställning med smyckekonst och en utställning.

Två olika konstformer, smyckekonst och dans. Koreografen Eva Ingemarsson och smyckekonstnären Lena Birgitsdotter har under flera år sökt ett formuttryck där dans och smyckekonst möts. Lena har skapat en metallisk kub som går att veckla till ett oändligt antal former. Eva har som dansare och koreograf mött kubens strama form, dess linjer och geometriska skuggspel. Det vita möter det svarta, och kuben spelar fritt i mellanrummet. I deras sceniska arbete har det vuxit fram ett förtätat uttryck som dekonstrueras om och om igen, men hela tiden är där på nytt för att möta kroppen, dansaren, rummet och publiken. I mötet med kuben blir det ibland som att dansaren är bärare av detta jättestora smycke och ibland blir det som att smycket bär dansaren. Ibland är det en slags farkost som för dansen till nya vinklar. I samband med föreställningen ställer Lena Birgitsdotter ut sina smycken och fotografier i foajén på Atalante. Eva Ingemarsson är dansaren i detta verk, en koreografi för kroppens form och för smycket som halsband, brosch eller rum att gå in i.

Foto: Beata Rydén

 

Aerial Cube/Concrete

Eva Ingemarsson & Lena Birgitsdotter

Eva Ingemarsson Dance Production

 A solo performance with art jewelry and an exhibition.

Two different art forms, art jewelry and dance. Together, the choreographer Eva Ingemarsson and the art jeweler Lena Birgitsdotter have been seeking for an expression of form where dance and art jewelry can meet. In their scenic work, a fixed expression has been growing; an expression deconstructed over and over again, all the time with the strive to meet the body, the dancer, the room and the audience. Lena has been creating a metallic cube that can be rearranged into an infinite number of forms. As a dancer and choreographer, Eva has encountered the fixed form of the cube, its lines and geometrical shadow play. White meets black and the cube plays freely in between. In the encounter with the cube, sometimes the dancer becomes a bearer of this gigantic jewelry, and sometimes the jewelry carries the dancer. Sometimes the cube is a kind of vehicle taking the dance to new angles. In conjunction with the performance, Lena Birgitsdotter is exhibiting her jewelry and photography in Atalante´s foyer. Eva Ingemarsson is the dancer in this piece, a choreography for the form of the body and for the jewelry as a necklace, brooch or a room to enter.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg