Eva Ingemarsson Dansproduktion

Bro till bro (1987)

Bro till bro var den dittills mest spektakulära uppsättningen inom dansgruppen Rubicons mångåriga projekt Stadens Dansare. Den genomfördes med hjälp av bortåt 25 dansare som rörde sig över broarna eller satt på flottar i Stora Hamnkanalen mitt i Göteborg. En cellist på en av flottarna svarade för musiken. Alla medverkande var klädda i Rubicons gula regnställ.


Medverkande

Koreografi: Rubicon
Dans: Eva Ingemarsson, Gun Lund, Gunilla Witt + Ett tjugotal dansare
Musiker: Lars Kristiansson (Cello)
Kostym: Rubicon
Scenbygge: Johann Nordqvist (Design och konstruktion av flottar)
Teknik: Lars Persson, Niklas Rydén
Video: Niklas Rydén (Avfilmning av föreställning)
Producent: Karin Hansson

From bridge to bridge was the most spectacular performance in Rubicons long-standing project The dancers of the city. From bridge to bridge was implemented with the help of 25 dancers that moved over bridges or floated on rafts in Stora Hamnskanalen in the middle of Gothenburg. A cellist on one of the rafts answered for the music. All the participants were dressed in Rubicons yellow rain suit.

Cast & Production crew

Choreography: Rubicon
Dance: Eva Ingemarsson, Gun Lund, Gunilla Witt + about 20 dancers
Musician: Lars Kristiansson (Cello)
Costume design: Rubicon
Set design & construction: Johann Nordqvist
Technicians: Lars Persson & Niklas Rydén
Video: Niklas Rydén (recording of the performance)
Producer: Karin Hansson

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg