Eva Ingemarsson Dansproduktion

Skisser

Under arbetets gång skissas det en hel del. Här är två skisser från 2016 som Eva Ingemarsson har gjort inför föreställningen Mirror in the Mirror.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg