Eva Ingemarsson Dansproduktion

Skärvor, skimmer, stjärntäcke

Spegeln-Kairos ”Skärvor, skimmer, stjärntäcke”essä av Astrid von Rosen 2014.

AstridvonRosen_text om Spegeln-Kairos

Liten pdf_Spegeln-Kairos ”Skärvor, skimmer, stjärntäcke”essä av Astrid von Rosen 2014.

Skärvor, skimmer, stjärntäcke, AvR28jan2014tillEVA

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg