Eva Ingemarsson Dansproduktion

Fotografering av Skuggbild

I veckan var fotograf Beata Rydén på plats för att fotografera Kyrie Oda inför nyuppsättningen av Skuggbild. Kyrie fotades i originalkostymen som Karin Jatta skapade för 30 år sedan.

Fotografering på den grova presenning som utgör dansgolvet i Skuggbild.

Koreograf Eva Ingemarsson häller vatten på presenningen för att skapa en liten pöl i presenningen.

Eva och Kyrie går igenom en av rörelserna som ska med på fotograferingen.

Eva, Sandra och Kyrie hjälps åt för att fånga upp vattnet efter fotograferingen.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg