Eva Ingemarsson Dansproduktion

Film från kostymprovning

Originalkostymen från 1992 har anpassats efter Kyrie Oda.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg