Eva Ingemarsson Dansproduktion

Eva framför scenens skiss

Eva framför skissen av hur scenen ska se ut på Inblick/Återblick. Det kommer att hända olika saker på olika delar av scenen. Projektioner, en skog med hängande järnrör och levande dans.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg