Eva Ingemarsson Dansproduktion

Depurazione får nypremiär på Atalante i september 2012

7 maj 2012 – Violinduon Duo Gelland kommer till Göteborg i september och spelar live till danssolot Depurazione. Nypremiär på Atalante 14, 15, 16 september 2012

Depurazione hade sin urpremiär till inspelad musik på scenen Atalante 30, 31 mars och 1 april 2012. Koreografen Eva Ingemarsson har låtit sig inspireras av tonsättaren Fredrik Hagstedt musik Depurazione som skrevs för violinduon Duo Gelland år 2002. Depurazione betyder rening och koreografin tar sin utgångspunkt i både musiken och det rum den rör sig i. Dansen formas, omformas och påverkas av ett stort blåskimmrande tyg som täcker stora delar av rummet.

7 may 2012 – The Violin duo Duo Gelland visists Gothenburg in september and makes a live performance at Atalante to the dance solo Depurazione. Performed september 14, 15, 16, 2012.

Depurazione premiered to recorded music on Atalante in march 2012. The Choreograher Eva Ingemarsson has been inspired by the composer Fredrik Hagsteds music Depurazione that was composed for the violin duo Duo Gelland in 2002.

Depurazione means purification and the choreography has its starting-point in both the music and the room it moves in. The dance is shaped, reshaped and is affected by a lagre blue shimmering fabric that covers big parts of the room.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg