Eva Ingemarsson Dansproduktion

Arbetet fortsätter

Från 2009, skiss på scenrummet för Defensa-Tesoro II
Viktor bygger nya kuber där Defensas vita figurer ska projiceras
Skissmaterial letas fram

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg