Eva Ingemarsson Dansproduktion

Verk

Bro till bro (1987)

Bro till bro var den dittills mest spektakulära uppsättningen inom dansgruppen Rubicons mångåriga projekt Stadens Dansare. Den genomfördes med hjälp av bortåt 25 dansare som rörde sig över broarna eller satt på flottar i Stora Hamnkanalen mitt i Göteborg. En cellist på en av flottarna svarade för musiken. Alla medverkande var klädda i Rubicons gula regnställ.


Medverkande

Koreografi: Rubicon
Dans: Eva Ingemarsson, Gun Lund, Gunilla Witt + Ett tjugotal dansare
Musiker: Lars Kristiansson (Cello)
Kostym: Rubicon
Scenbygge: Johann Nordqvist (Design och konstruktion av flottar)
Teknik: Lars Persson, Niklas Rydén
Video: Niklas Rydén (Avfilmning av föreställning)
Producent: Karin Hansson

From bridge to bridge was the most spectacular performance in Rubicons long-standing project The dancers of the city. From bridge to bridge was implemented with the help of 25 dancers that moved over bridges or floated on rafts in Stora Hamnskanalen in the middle of Gothenburg. A cellist on one of the rafts answered for the music. All the participants were dressed in Rubicons yellow rain suit.

Cast & Production crew

Choreography: Rubicon
Dance: Eva Ingemarsson, Gun Lund, Gunilla Witt + about 20 dancers
Musician: Lars Kristiansson (Cello)
Costume design: Rubicon
Set design & construction: Johann Nordqvist
Technicians: Lars Persson & Niklas Rydén
Video: Niklas Rydén (recording of the performance)
Producer: Karin Hansson

Sand mellan tårna (1987)

Sand mellan tårna var en omarbetning för barn av Allting rasar inför en naken skuldra, den första Rubiconföreställning som sattes upp på Atalante i februari 1987. Liksom originalföreställningen spelades Sand mellan tårna på (och i) den sand som under det första verksamhetsåret täckte Atalantes scengolv. Själva föreställningen varade i 25 minuter varefter publiken fick delta i rytmiska övningar där de gavs möjlighet att pröva och leka med olika delar ur koreografin.

Medverkande

Koreografi: Eva Ingemarsson
Dans: Gun Lund, Eva Ingemarsson, Gunilla Witt
Musikalisk bearbetning: Niklas Rydén
Originalmusik: Zbigniew Karkowski
Scenografi: Roland Borén, Pål Svensson
Ljusdesign: Gert Havner
Kostym: Nonno Nordqvist
Musiker: Niklas Rydén (Piano, synthesizer)

Sand between the toes was a re-work of Everything collapses before a naked shoulder to suit children. Just as the original performance Sand between the toes was performed in the sand, that during the first year of activity, covered the floor at Atalante. The performance lasted for 25 minutes, and then the audience were invited to part take in rhythmic exercises, where you could try and play with different parts of the choreography.

Cast & Production crew

Choreography: Eva Ingemarsson
Dance: Gun Lund, Eva Ingemarsson, Gunilla Witt
Musical arrangements:  Niklas Rydén
Original music: Zbigniew Karkowski
Set design: Roland Borén, Pål Svensson
Light design: Gert Havner
Costume design: Nonno Nordqvist
Musician: Niklas Rydén (Piano, synthesizer)

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg