Eva Ingemarsson Dansproduktion

Verk

Månens fyra ansikten (2001)

  I Månens fyra ansikten fortsätter Eva Ingemarsson den dokumentära inriktning som påbörjades 1999 med The Frozen Ones. Ur programtexten: “Vad händer när den annars så anonyme dansaren träder fram och berättar om sig själv? Vad händer när tydliga brottytor skapas mellan olika konstnärliga uttryck? I Månens

Läs mer

The frozen ones (1999)

The frozen ones är den första i en serie föreställningar där Eva Ingemarsson samtidigt arbetar konstnärligt och dokumentärt med dansen och dansarna. Koreografin samspelar med videoprojektioner där de två dansarna berättar om sig själva och sina liv. Samtidigt som de alltså dansar på scenen. Eva Ingemarsson har

Läs mer

Gardenparty (1998)

Under repetitionsarbetet av Ingemarssons koreografi Fotografen april 1997 var konstnären Tomas Ferm närvarande vid ett tillfälle. Denna närvaro resulterade, ett år och många samtal senare, i en dansföreställning som tog sin utgångspunkt i fem av Ferms skulpturer ur serien ABARTO. Gardenparty är ett visuellt rum som dagtid

Läs mer

Bakom glas (1998)

Dansinstallationen Bakom glas skapades enkom för en utställningsserie på Galleri 54 där kreatörer från andra områden än de sköna konsterna bjöds in att fritt använda den minsta kammaren i galleriet. Under 4 timmar rörde sig koreografen Eva Ingemarsson bakom och mot en stående vaselininsmord glasruta. Medverkande Idé:

Läs mer

Fotografen (1997)

  Med Fotografen inledde Eva Ingemarsson det arbete med att integrera fotografi, projiceringar, dans och dansare som hon sedan har vidareutvecklat i många föreställningar därefter. Genom att placera två fotografer på scen under föreställningen i jakt på nya bildvinklar, ville Ingemarsson “låta dansare och fotografer inspirera varandra

Läs mer

Vita läppar (1995)

“Eva Ingemarssons Vita läppar är en koreografi för två kvinnliga och en manlig dansare. Kvinnorna finns till för varandra i en slags syskontillvaro. Mannen finns till i sin frånvaro. De delar speglar. Han simmar i ett hav av vykort. (Ur “Unga Atalante”, mars 1995.) Med koreografens ord:

Läs mer

High heel´s (1994)

Eva Ingemarssons High heel´s är ett solo som framförts separat i olika sammanhang, men som också ingick i helaftonsföreställningen Ytspänning som spelades på Atalante hösten 1995. Stycket framfördes av koreografen själv. Iförd långklänning på höga klackar dansade hon kvinnan som har klätt upp sig till fest, men

Läs mer

I ett vitt intet (1994)

“Eva Ingemarssons I ett vitt intet är ett solo för en manlig dansare som rör sig i ett rum av extremt starkt ljus med väggar och golv av reflekterande plåt. Där är mannen på vakt, blickande utåt. Där finns rädslan och frustrationen. Där finns speglingarna och allas

Läs mer

Bröllopsnatten (1994)

Premiär 21 oktober 1994, Göteborg I Bröllopsnatten utgår Eva Ingemarsson från det mest traditionella rörelsetemat, mötet mellan man och kvinna. Det traditionella temat möter ett närmast surrealistiskt överdrivet film- och teatertema: paret på bröllopet. Den smått vansinniga stämningen i föreställningen understryks av att den äger rum i

Läs mer

Hemligheter (1994)

En föreställning för barn mellan 4 och 8 år av Eva Ingemarsson och Niklas Rydén. Hemligheter spelades huvudsakligen på daghem och förskolor i Göteborgsområdet, men ett antal föreställningar sattes även upp på Atalante. Hemligheter kretsade runt dans, ett dragspel och ett antal dikter. Barnen bjöds in att

Läs mer
Page 3 of 512345

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg