Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyhet

Eva Ingemarsson är tillbaka från Mexiko

Den 16 oktober åkte Eva Ingemarsson och dansaren/koreografen Anna Westberg till Querétaro i Mexiko. De var inbjudna av koreografen Alejandro Chaves för att framträda på Museo de la Ciudad, Eva med sin föreställning Depurazione och Anna med Market som koreograferats av Deborah Hay. Föreställningarna fick ett mycket

Läs mer

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidstipendium

Eva Ingemarsson har tilldelats Konstnärsnämndens långtidsstipendium. Stipendiet sträcker sig över 10 år och är inte bara ett ekonomiskt stöd och en uppmuntran till ett fortsatt konstnärligt arbete, utan även ett tydligt erkännande av Eva Ingemarssons konstnärskap.Eva Ingemarsson has been granted the Swedish Arts and Grants Committees long

Läs mer

Nu finns programmet för ICE HOT 2012 tillgängligt.

Mellan 12-15 december går ICE HOT 2012 av stapeln i Helsingfors. Eva Ingemarsson Dansproduktion reser dit med föreställningen Systrar-Tesoro III. Nu finns programmet med presentation av de olika deltagarna tillgängligt på ICE HOTs hemsida. Läs programmet här Between the 12th and 15th of december ICE HOT 2012

Läs mer

Eva Ingemarsson och Anna Westberg reser till Querétaro, Mexico

7 aug 2012 – I oktober reser Eva Ingemarsson och Anna Westberg till Querétaro i Mexiko där de skall arbeta med koreografen Alejandro Chaves kompani, Ciudad Interior. Under en vecka skall de tre koreograferna dela erfarenheter och rörelsematerial i form av workshop, samtal och filmvisning. Eva kommer

Läs mer

Systrar-Tesoro III spelas på ICE HOT Helsingfors, 2012

7 juni 2012 – Systrar – Tesoro III, den sista delen i Eva Ingemarssons danstrilogi Tesoro har bjuditis in till ICE HOT i Helsingfors, 12-15 december 2012. Systrar-Tesoro III mottog lovord ifrån pressen efter sin premiär på Atalante i  Göteborg  den 14 september 2011. Lis Hellström Sveningson

Läs mer

Depurazione får nypremiär på Atalante i september 2012

7 maj 2012 – Violinduon Duo Gelland kommer till Göteborg i september och spelar live till danssolot Depurazione. Nypremiär på Atalante 14, 15, 16 september 2012 Depurazione hade sin urpremiär till inspelad musik på scenen Atalante 30, 31 mars och 1 april 2012. Koreografen Eva Ingemarsson har

Läs mer

Nytt solo – Depurazione (2012)

8 feb 2012 – Arbetet med det nya solot pågår för fullt. Premiär på Atalante 30 mars 2012. Danssolot Depurazione, som betyder rening, har fått sitt namn efter musiken med samma namn. Fredrik Hagstedt skrev musiken år 2002 och den spelas av violinduon Duo Gelland. Koreografin påverkas av

Läs mer
Page 3 of 3123

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg