Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyhet

Videoinstallation Spegeln-Kairos

Videoinstallationen av Spegeln-Kairos, oktober 2014, är en rumslig triptyk som i en triangulär form visar tre simultana filmer som alla är femton minuter långa. Vid sidan finns ett mindre rum där man kan lyssna till femton minuters personliga berättelser och ta del av omfattande bakgrundsmaterial och fotografier.

Läs mer

Work in progress första arbetet med Zerkalo. September 2014

Work in progress första arbetet med Zerkalo. September 2014

Nu är första undersökande arbetet igång inför den nya föreställning Zerkalo (Spegeln II) med premiär hösten 2015. Eva Ingemarsson arbetar under två veckor med dansarna Gilda Stillbäck, Janni Groenwold Tschanz, Anna Bergström, Maria Lindell och Juli Apponen. Denna period avslutas med två öppna visningar på scenen Atalante

Läs mer

Spegeln-Kairos andra spelperiod avslutad

Omtumlade och fyllda av publikrespons efter fyra fantastiska föreställningar. Halva spegelscenografin packas ner och halva får vara kvar för att kunna sätta igång igen med nytt arbete i augusti. Det blir research inför Spegelns uppföljare del två i en serie av tre.

Läs mer

Spegeln – Kairos nypremiär på Atalante 28-31 maj 2014

Efter mångas förfrågan och i samband med West Pride festivalen 2014 sätter vi nu upp Spegeln–Kairos igen. Spegeln–Kairos hade premiär på Atalante hösten 2013 och spelades under 5 veckor. Scenografin och scenens utformning gör det möjligt för max 24 åskådare åt gången att möta de tre aktörerna

Läs mer

Sidan hackad

Eva Ingemarssons hemsida har varit hackad. Vi håller på att restaurera den. Detta är en version som saknar många bilder, och vissa funktioner och där den engelska översättningen ligger direkt nedanför den svenska. The site of Eva Ingemarsson has been hacked. We are working on a restauration.

Läs mer

Filmad Spegeln – Kairos

Under Spegelns spelperiod gjordes en grundlig dokumentation av föreställningen och detta material håller som bäst på att sammanställas till en helhet. Då verkets utformning, på många sätt, skiljer sig ifrån ett traditionellt dansverk ställdes höga krav på Eva Ingemarsson, Niklas Rydén och de andra inblandade när materialet

Läs mer

Nu packar vi ihop

Tack alla ni som besökt Atalante och Spegeln-Kairos under de senaste fem veckorna! Det har varit en fantastisk period där 11 av 14 föreställningar har sålt ut. I vår gästbok finns nu många fina publikreflektioner nedtecknade och samtalen efter föreställningarna har gett givande tankar och perspektiv kring

Läs mer

Fina ord om Spegeln-Kairos i Göteborgs-Posten.

Första spelveckan har snart nått sitt slut och vi har spelat för fulla hus. Här kan ni läsa Lis Hellström Sveningsons fina recension av Spegeln-Kairos. Har ni inte möjlighet att besöka Atalante och se Spegeln kan du åtminstone ta del av programmet här och läsa de medverkandes

Läs mer

Två dagar till premiär av Spegeln-Kairos

Arbetet har varit otroligt intensivt på Atalante i Göteborg de senaste veckorna och nu står premiären av Eva Ingemarssons Spegeln-Kairos för dörren. Premiären är sedan länge utsåld, men då spelperioden sträcker sig till och med den 17 oktober hoppas vi att alla som vill skall få chansen

Läs mer

Eva Ingemarsson har nu inlett arbetet med sin nya föreställning Spegeln.

Eva Ingemarsson har nu inlett arbetet med sin nya föreställning Spegeln. Spegeln är den första delen i en trilogi med produktionsperiod 2013-2017. Spegeln kommer att utgå ifrån människans spegelbild, hennes inre och yttre reflektioner och de förvrängningar som återkastas genom spegeln. Föreställningen kommer bland annat att fokusera

Läs mer
Page 2 of 3123

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg