Eva Ingemarsson Dansproduktion

Material

Recension Luftkub 22 jan-18

Läs mer

Lista verksamhet 1987-2016

Verksamhet Eva Ingemarsson

Läs mer

Skärvor, skimmer, stjärntäcke

Spegeln-Kairos ”Skärvor, skimmer, stjärntäcke”essä av Astrid von Rosen 2014. AstridvonRosen_text om Spegeln-Kairos Liten pdf_Spegeln-Kairos ”Skärvor, skimmer, stjärntäcke”essä av Astrid von Rosen 2014. Skärvor, skimmer, stjärntäcke, AvR28jan2014tillEVA

Läs mer

Tankar inför arbetet med Spegeln

Texter SPEGELN

Läs mer

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg