Eva Ingemarsson Dansproduktion

Nyheter

Urval av verk

Inblick/Återblick

En inblick och återblick i en dansdokumentär idévärld.

Mellan 5 – 22 september visas Inblick/Återblick på Atalante i Göteborg.

Det är en installation och utställning i ett multimedialt berättande, en upplevelsebaserad installation och rumslig utställning med flera liveinslag av dans. Koreografen Eva Ingemarsson ställer ut valda delar från 11 helaftonsverk. En tidsresa mellan 1999-2017.

En inblick i Eva Ingemarssons koreografiska idévärld. Under arton år skapas elva helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum. En multimedial blandning av dans, koreografi, intervjuer och liveberättande, film, foto och musik. I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns en koreograferad värld med personliga intervjuer och filmade porträtt.

Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. Här blandas dansarnas historier med fotografier och filmer i ett multimedialt uttryck. De delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna värld igenkännbar för många fler.

Här kan du följa processen med att bygga upp en retrospektiv utställning.

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Atalante Övre Husargatan 1 411 22 Göteborg